Valgehobusemäe lumelauapark

Enne, kui Valgehobusemäele lustima tuled, tutvu palun mäekoodeksiga!
Kohtumiseni lumelauanõlval!

VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUSE MÄEKOODEKS

Valgehobusemäe lumelaua- ja mäesuusanõlva pikkus on 200 m, laius 40 m ja kõrguste vahe tipu ning jalami vahel 30 m.

Kõik Valgehobusemäe nõval laskujad loetakse automaatselt käesolevast mäekoodeksist teavitatuks ja kinnipidavateks sõitjateks.

Kõik õnnetusjuhtumid ning vaidlused nõlval lahendatakse käesoleva koodeksi või Eesti Vabariigi seaduste alusel, arvestades head tava ja üldisi moraalseid käitumisnorme.

Koodeks on lugemiseks nähtaval tõstukile pealesõidu kõrval, keskuse piletimüügi juures ning Valgehobuse.ee kodulehel.

Valgehousemäe lumelaua ja mäesuusanõlval on keelatud kelgutada, jalutada või muul viisil nõlval toimuvat liiklust lumelaua- või mäesuusasõidu väliste tegevustega takistada.

Valgehobusemäe elektriajamil põhineva trosstõstuki liini pikkus on 200 m, korraga mahub tõstukile 14 inimest. Mäkketõusu aeg on ca 2,5 minutit.

Tõstuki alguses ja lõpus asuvad selle seiskamiseks vajalikud punased STOP lülitid või turvanöörid, mida ohu korral tuleb mäel viibijatel viivitamatult kasutada.

Tõstukile pääseb ainult tõstukipileti ettenäitamisel keskuse töötajale nõlva allosas asuvate väravate vahelt läbi sõites. Tõstukile ei ole lubatud minna poole nõlva pealt.

Tõstukile ja nõlvale ei lubata kedagi ebakaines olekus või alkoholilõhnadega. Keskuse töötajal on õigus sellised isikud nõlvalt lahkuma sundida ja otsus ei kuulu vaidlustamisele.

Tõstukile minnes veendu, et sa ei kanna rõivaid, mis võivad tõstukitrossi või labade külge kinni jääda - pikad ripnevad sallid, traksid, seljakott jms on tõstukil ohtlikud.

Tõstukiga mäkketõusul püsi tõstukirajal. Igasugune tahtlik ja mäkketõusuks mittevajalik liigne manööverdamine ning tõstukitrossi külgedele või üles-alla sikutamine ei ole lubatud.

Tõstukiga sõida üles ainult siis, kui oled kindel, et suudad ja tead, kuidas sellega hakkama saada. Vajadusel küsi nõu tõstuki juures viibivalt töötajalt.

Tõstukil kukkudes lase trossist koheselt lahti. Ära kasuta trossi abi viimase hetkeni püstipüsimiseks - trossil on ainult sind ülespoole vedamise funktsioon.

Kukkudes vabasta trossialune rada viivitamatult liikudes selleks laskumisnõlva suunas.

Nõlva tipus tule tõstukilt maha õigel ajal ja selleks ettenähtud kohas enne turvapiiret ja turvanööri.

Nõlva tipust laskumise alustamisel mõtle läbi oma laskumisrada ning arvesta, et ülevalpool laskujal on kohustus vältida allpool olijatele otsasõitu.

Nõlval on keelatud sööstlaskumine ehk täiskiirusel otse mäest alla sõitmine. See seab ohtu kaassõitjad!

Samuti ei ole lubatud algajatel (esimest korda mäel) lumelauduritel nõlva tipust kontrollimatult ehk teisi ohtu seades laskuda.

Kui oled algaja, siis alusta nõlval laskumist kõigepealt pidurdamise ja manööverdamise õppimisega nõlva allosas!

Vali oma oskustele vastav ning jõukohane sõiduliin. Sama kehtib lumepargis olevate hüpete ning obstaaklite (reilid, torud, boksid) kohta - tea alati oma võimeid ning oskusi.

Enne obstaaklite või hüpete kasutamist tutvu iga obstaakliga eraldi ja veendu nende sõidukõlbulikkuses. Hinda oma võimeid obstaaklite või hüpete turvaliseks kasutamiseks.

Vajadusel jälgi teisi sõitjad või küsi neilt nõu hüpetele õige pealesõidu kiiruse valimiseks.

Õnnetusjuhtumi korral sulge viivitamatult hüpe või sõiduliin ja anna abi kannatanule. Vajadusel teavita tõstuki juures olevat töötajat või kutsu abi keskuse telefonil: 666 1122

Ära istu kunagi nõlval niisama, sa segad sellega nõlval toimuvat liiklust. Kukkudes tõuse kiiresti ja vabasta sõiduliin.

Kui sa ei kasuta hüppeid, siis ära sõida hüpete maandumistele ega jää nende alla seisma. Ära jää lumelauapargi obstaaklite sõiduliinile seisma või obstaaklite taha seisma.

Lõpeta laskumine alati nõlva lõpus.

Arvesta, et nõlval on alati palju algajaid sõitjaid.

Ära kunagi sõida algajate vahel suure hooga slaalomit.

Igaüks laskub omal vastutusel ja vastutab täielikult oma laskumise ajal toimuvate õnnetuste, tegude või tegematajätmiste eest.

Algajana on mõistlik alustada vastavast koolitusest. Valgehobusemäe keskus pakub lumelauasõidu algõpet.

Kui sa ei kasuta tõstukit ning soovid jala mäkke tõusta, siis kasuta selleks ettenähtud rada. Jälgi mäel olevaid viitasid!

Jala saab üles ka tuubirajale viivat rada pidi ning mine nõlvale tuubiraja algusega samalt kõrguselt.

Platoolt nõlvale suundudes jälgi, et sa ülevalt tulijatele ootamatult ette ei satu!!!

Kõik ettepanekud ning mured esita palun Valgehobusemäe Suusa- ja puhkekeskuse administratoorile, kui on midagi olulisemat, siis tee seda kirjalikult!

! ! ! TURVALIST LUSTIMIST VALGEHOBUSEMÄE NÕLVADEL ! ! !


© Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus, Järva MK, Albu vald, Mägede küla, Tel +372 666 1122, +372 521 4270, info@valgehobuse.ee

rak